lô đề online uy tín

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

​Địa chỉ: 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. HCM.

Điện thoại: (08) 38 557 332 - Fax: (08) 38 557 298

Email: info@cholonres.com.vn

Website:

Vốn điều lệ : 50.397.000.000 đồng.

lô đề online uy tínTỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty: 30%

Hội đồng quản trị:

- Trần Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị

lô đề online uy tín- Nguyễn Xuân Dũng

- Dương Thế Quang

lô đề online uy tín- Trần Tuấn Đạt

Ban điều hành :

- Nguyễn Xuân Dũng - Tổng Giám Đốc

- Vũ Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám Đốc

lô đề online uy tín- Lê Thị Lan - Phó Tổng Giám Đốc

lô đề online uy tín- Lê Thị Thanh Ngân - Phó Tổng Giám Đốc

- Điêu Thanh Quân - Kế toán trưởng

lô đề online uy tín