lô đề online uy tín

Công bố thông tin năm 2018

Các thông tin công bố theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP

lô đề online uy tínÔng Nguyễn Đức Trọng, Thành viên HĐTV - Tổng Giám đốc Tổng Công ty, thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 01/11/2018

 ()

lô đề online uy tín (số 977/QĐ-HĐTV)