lô đề online uy tín

Thoái vốn tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam

lô đề online uy tínThời gian tổ chức đấu giá:  14 giờ 30 ngày 12/08/2016

Số lượng cổ phần bán đấu giá:  400.000 cổ phần  

Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông

lô đề online uy tínMệnh giá cổ phần:  10.000 đồng/cổ phần

lô đề online uy tínGiá khởi điểm: 21.400 đồng/cổ phần

Xem thêm